Bernard Joly Maire de Sellieres

Bernard JOLY

Maire

Hervé PERRODIN 1er adjoint

Hervé PERRODIN

1er adjoint

Suzane CARRE BUISSON 2e adjointe

Suzane CARRE-BUISSON

2eme adjointe

Lilian BERTHEAUD 3e adjoint

Lilian BERTHAUD

3eme adjoint

Martine PERNOT 4e adjointe

Martine PERNOT

4eme adjointe

Beatrice PELLETIER Conseillere municipal

Béatrice PELLETIER

Conseiller municipal

Florence MAGDELAINE

Florence MAGDELAINE-BOISSON

Conseiller municipal

Blason de Sellieres

Mickaël PUYFAGES

Conseiller municipal

Anthony ROY Conseiller municipal

Anthony ROY

Conseiller municipal

Isabelle TRECOURT Conseillère municipal

Isabelle TRECOURT

Conseiller municipal

Damien VOISE Conseiller municipal

Damien VOISE

Conseiller municipal